Bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına sahiptir.