Hiçbir koşul altında terkedilemez veya adil olmayan bir şekilde öldürülemezler.